Faunistická databáze na váš web

Co to je a jak na to?
Vyberte jednu nebo více položek kliknutím za současného držení klávesy CTRL. Nevyberete-li nic, platí celá ČR.
(určuje výšku tabulky)
Nejprve nechte nevyplněné, rozměry se spočítají automaticky. Zobrazení pak můžete doladit pevným nastavením jednoho či obou rozměrů. Přitom je třeba brát v úvahu, že při nastavení menší výšky než automatické budou řádky kompaktnější, ale zase se bude častěji objevovat svislý posuvník.
 X